Mediacja: rodzina, biznes, administracja

Jak budować mosty współpracy?

Praktyczny charakter

Prelekcje poszerzone zostaną o omówienie konkretnych sytuacji problemowych i zakończone dyskusją.

Panel dyskusyjny

Wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących ostatnich zmian w prawie, popularyzacji mediacji czy przeciwwskazań w uczestniczeniu i prowadzeniu tej formy spotkań.

Warsztaty tematyczne

Trzygodzinne warsztaty prowadzone w małych grupach przez profesjonalistów. Trzy tematy do wyboru.

Omówienie szerokiego potencjału mediacji.

Celem wydarzenia jest rozwój w obszarze mediacji. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczne wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym. W dobie popularyzacji mediacji nastał czas szerzenia profesjonalizmu zawodu mediatora, dalszego zwiększania świadomości kiedy i w jaki sposób można z mediacji skutecznie korzystać. Chcemy zwiększać świadomość, rozwijać i stawiać wyzwania. Dla lepszej jakości życia uczmy się jak budować mosty współpracy.PATRONI KONFERENCJI:PATRONI MEDIALNI: