Potencjał mediacji.

Jak budować mosty współpracy?

Praktyczny charakter

Prelekcje poszerzone zostaną o omówienie konkretnych sytuacji problemowych i zakończone dyskusją.

Panel dyskusyjny

Wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących ostatnich zmian w prawie, popularyzacji mediacji czy przeciwwskazań w uczestniczeniu i prowadzeniu tej formy spotkań.

Warsztaty tematyczne

Dwugodzinne warsztaty prowadzone w małych grupach przez profesjonalistów. Trzy tematy do wyboru. 

Punktowany udział w konferencji

dla adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (6 punktów) oraz dla radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych (5 punktów)

Omówienie szerokiego potencjału mediacji.

Podczas czterech prelekcji, prowadzonych przez profesjonalistów z różnych dziedzin, podjęte
zostaną tematy związane z mediacjami rówieśniczymi, rodzinnymi,
gospodarczymi i pracowniczymi.
Konferencja ma charakter praktyczny, kończyć ją będą warsztaty tematyczne
(3 tematy do wyboru).
Podczas prelekcji omówione zostaną konkretne sytuacje problemowe.
Panel dyskusyjny pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących mediacji.PATRONI KONFERENCJI:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Wielkopolska Izba Adwokacka
Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji