Prelegenci

Prelegenci

dr Sławomir Peszkowski

ukończył specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych oraz mediacji karnych
w Polskim Centrum Mediacji; w latach 2009-2015 mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współtwórca rozwiązań prawnych i organizacyjnych Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; od 2017 r. mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP; od 2009 r. Sekretarz Komisji Etyki w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego; w ramach aktywności zawodowej i szkoleniowej podejmuje działania na rzecz popularyzacji mediacji administracyjnej i umowy administracyjnej wśród pracowników administracji publicznej, prawnik administratywista, teoretyk nauki socjologii w zakresie zinstytucjonalizowanych struktur społecznych  i mechanizmów kontroli prawnej; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Filozofii
i Socjologii UW, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Filozofii i Socjologii UW oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzanie) oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW (prawo europejskie), ukończył aplikację legislacyjną (2010 r.)

SSR Olimpia Barańska-Małuszek

Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z 12-letnim stażem. Propagatorka i zwolenniczka mediacji. Osobowość Roku 2018 Gazety Lubuskiej w kategorii: Samorządność i społeczność lokalna. Wykłada w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie na kierunku mediacje. Jest absolwentką UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych SGH w Warszawie.   Ma doświadczenie zawodowe w sprawach zamówień publicznych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz z doświadczeniem w sprawach gospodarczych i upadłościowych. Jako sędzia i przewodnicząca gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dba o edukację prawną społeczności lokalnej poprzez m.in. własną aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, ale także aktywny udział w konferencjach prawnych (np. dotyczących rozwiązywania sporów polubownych) i masowych wydarzeniach społecznych (jak Przystanek Woodstock), gdzie przybliżała społeczności lokalnej problematykę prawną.

Radosław Drzewiecki

Radek Drzewiecki - Founder Leanpassion, Co-Founder Sherlock Waste: "Moją misją jest inspirowanie ludzi, by nie marnowali swojego życia, a firm do stwarzania warunków, w których wszyscy mogą wygrywać. Od ponad 16 lat zajmuję się transformacjami lean. Doświadczenie zdobywałem współpracując z ponad 300 firmami, między innymi z: Raiffeisen Bank Polska, Infosys, MAN Accounting Center, mLeasing, Europejski Fundusz Leasingowy, Amway, Credit Agricole, P&G, PZU, Allianz, LOT, PKP Intercity, Solaris, Fresh Logistics, Capgemini, Adamed, Mars, Medicover, EMC. Ukończyłem The Polish Open University (tytuł MBA), Politechnikę Wrocławską, a także Porsche Lean Akademie w Stuttgarcie oraz kurs w Shingijutsu Global Co. Wraz ze swoim zespołem stworzyłem autorski, 5-krokowy proces budowania Strategii LEAN oraz model przywództwa Leadership 734. A całość podsumowałem w książce “Strategia Lean – Dlaczego w WIELKICH FIRMACH ludzie nie mogą doczekać się PONIEDZIAŁKÓW?”, która odchodzi od stereotypowego postrzegania LEAN jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, a kładzie nacisk na autorski, 5-krokowy proces transformacji strategicznej. Jestem współzałożycielem start upu Sherlock Waste – aplikacji zmieniającej frustrację w innowację.

Konrad Sobczyk

Mediator, trener, superwizor mediacji. Mediacją zajmuje się od 2000 r. Ukończył dwuletnią szkołę mediacji w Berlińskim Instytucie Mediacji oraz Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej. Rekomendowany mediator i trener Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Absolwent szkolenia dla superwizorów mediacji prowadzonego przez niemieckich superwizorów mediacji Juttę Lack-Strecker i Petera Kunkela. Mediator w projekcie “Mediacja w międzynarodowych konfliktach dotyczących opieki nad dziećmi” MiKK e.V. Ulubionym słowem w mediacji jest „fehlerfreundlich” czyli zgoda na niedoskonałość, na poszukiwanie i błądzenie oraz szukanie rozwiązań i pomysłów odpowiadających uczuciu bycia w zgodzie z sobą, a nie dobrych czy złych..

Prowadzący warsztaty

SSR Olimpia Barańska-Małuszek

Radosław Drzewiecki

Konrad
Sobczyk

Panel dyskusyjny

Stanowi forum dla wymiany opinii oraz doświadczeń dotyczących podejmowanego tematu. Umożliwia również formułowanie wniosków w zakresie efektywnego wykorzystywania ich na gruncie obowiązujących  regulacji prawnych oraz postulatów.

 

 

SSO Piotr Marciniak

(Koordynator ds. Mediacji)

Piotr Marciniak – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia gospodarczy, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, organizator Poznańskich Salonów Mediacyjnych, w przeszłości Przewodniczący Wydziału X Gospodarczego w SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz wiceprezes tego Sądu; prywatnie kibic sportowy oraz amator tenisa i koszykówki.

SSR Olimpia Barańska-Małuszek

Dr Sławomir Peszkowski

Konrad
Sobczyk

Radosław Drzewiecki