Metody Szkół Pokoju, czyli jak i dlaczego warto kształtować inteligencję emocjonalną u dzieci i młodzieży

Metody Szkół Pokoju, czyli jak i dlaczego warto kształtować inteligencję emocjonalną u dzieci i młodzieży

sala b, budynek E

Cele szkolenia

Od 2013 roku Fundacja dom Pokoju wdraża do polskich szkół program pod nazwą Szkoła Pokoju – Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze. Dzięki partnerstwu z holenderską CED Groep, która od 14 lat tworzy sieć 400 Szkół Pokoju oraz programowi zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych prowadzonemu przez Stichting Mediation door Leerlingen w Utrechcie możemy wprowadzać do polskiego systemu edukacji sprawdzone na świecie innowacje pedagogiczne. Program Szkoła Pokoju – Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze jest kompleksowym działaniem edukacyjnym skierowanym do całej szkoły, a jego celem jest pozytywna zmiana atmosfery i relacji w społeczności szkolnej oraz przeciwdziałanie przemocy i trening w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów wśród i przez rówieśników. 
Warsztaty korelować będą z informacjami przekazanymi podczas otwartego wykładu. Zostaną na nim przybliżone nie tylko walory peer to peer educations oraz założenia Programu Zarządzania Złością i Konfliktem, ale również metody, które można implementować w  pracy z dziećmi oraz młodzieżą w każdej placówce edukacyjnej. Przekazana wiedza pozwoli uczestnikom nie tylko odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto kształtować inteligencję emocjonalną, ale również jak wykorzystać jej potencjał do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

 

 Zakres tematyczny warsztatu

  • rozumienie zjawiska,mechanizmów powstawania oraz specyfiki konfliktów rówieśniczych i przemocy rówieśniczej;

  • inteligencja emocjonalna jako metazdolność od której zależy sposób wykorzystania pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem.

  • metodologia Szkół Pokoju jako skuteczne i systemowe narzędzie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz przeciwdziałania przemocy;

  • korzyści z implementowania metod i narzędzi peer to peer educations w pracy z dziećmi i młodzieżą;

 

Adresaci warsztatu

Szkolenie skierowane jest do mediatorów ds. szkolnych, pedagogów, psychologów, osób prowadzących mediacje w szkole

 

Metody pracy

wykład aktywizujący, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja

Warsztaty poprowadzi


 

Joanna Wajda

Prawniczka, mediatorka, autorka programów edukacyjnych z zakresu kwestii prawnych (zwłaszcza w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania przemocy) oraz mediacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych dla wielu instytucji rządowych oraz samorządowych. W 2014 r. za swą działalność otrzymała z honorową srebrną odznakę zasłużonej dla Województwa Dolnośląskiego.  Od 2015r. na stałe związana z Fundacją Dom Pokoju, w której odpowiada za realizację Programu Zarządzania Złością i Konfliktem oraz Mediacji Rówieśniczych oraz Programu Pogotowia Mediacyjnego.