Superwizja mediacji

Superwizja mediacji

warsztat poprowadzi: Konrad Sobczyk


Cele warsztatu

„Człowiek podejmując decyzje, robi to jak najlepiej potrafi w danym momencie. Jednak to, że w przeszłości dokonaliśmy jakiegoś wyboru, nie oznacza, że musimy dalej wybierać tak samo,  ale możemy dodać nowe możliwości” (V. Satir)

Superwizja jest rodzajem wsparcia i doskonalenia codziennej praktyki zawodowej. Jest narzędziem pozwalającym na refleksję nad własnym stylem i sposobem pracy, w celu zwiększenia jakości działań zawodowych oraz zachowania psychohigieny. 

Biorąc udział w superwizji będziesz mógł/a:

 • wzbogacić swój warsztat pracy, czerpać  z wiedzy i doświadczeń koleżanek i kolegów,
 • zwiększyć świadomość swoich nawyków zawodowych i odpowiedzieć sobie na pytanie,
  które chcesz zmienić, a które chcesz pielęgnować,
 • w bezpiecznych warunkach szukać i testować  rozwiązania, które pozwolą na przełamanie impasu w konkretnej sytuacji,
 • przygotować się do nowego wyzwania (mediacji, warsztatu, rozmowy,…..),
 • lepiej zrozumieć siebie i własne zachowania w relacjach z innymi,
 • odreagować stres, 
 • zdystansować się wobec trudnych sytuacji zawodowych,
 • rozpoznać własne podejście/postawę wobec superwizji

Zakres tematyczny:

 1. Rozumienie superwizji wyrastającej z metodologii superwizji mediacyjnej
 • Zasady i cele superwizji
 • Rola superwizora/ki
 1. Praca superwizyjna

Adresaci warsztatu

Szkolenie skierowane jest do mediatorów, którzy posiadają podstawową wiedzę i doświadczenie
w prowadzeniu mediacji.

Metody pracy

Praca superwizyjna przy użyciu następujących metod: Model Johna Haynesa, Model kowizyjny, timeline, rzeźba, ustawienia systemowe, flash.