Mediacje podziałowe

Mediacje podziałowe – konstruowanie ugód w sprawach podziału majątku, działu spadku, podziały własnościowe

warsztat poprowadzi:
SSR Olimpia Barańska – Małuszek


Cele warsztatu

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania ugód w tzw. mediacjach podziałowych.
Warsztaty będą dotyczyć spraw podziału majątku, działu spadku, podziałów własnościowych. Uczestnicy poznają charakterystykę ugód w sprawach podziałowych, które zwykle sprawiają największą trudność w poprawnym skonstruowaniu.
Warsztat ma na celu zwiększenie kompetencji mediatorów oraz pełnomocników stron w tworzeniu tego typu ugód, by były możliwe do zatwierdzenia przez Sąd.

Zakres tematyczny warsztatu

– zasady konstruowania ugód w sprawach podziału majątku

– zasady konstruowania ugód w sprawach działu spadku

– zasady konstruowania ugód w sprawach podziałów własnościowych

– kluczowe kwestie w ugodach podziałowych, elementy stałe i zmienne

– pułapki i najczęściej popełniane błędy w ugodach podziałowych

– przykłady ugód podziałowych

Adresaci warsztatu

Szkolenie skierowane jest do mediatorów, którzy posiadają podstawową wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach cywilnych, a także do radców prawnych oraz adwokatów, którzy reprezentują strony w mediacji.

Metody pracy

praca w grupach, case study, mini wykład