Mediacje rodzinne

PRZEFORMUŁOWANIE - technika pracy z silnymi emocjami w mediacji

sala 508, budynek D

Cele warsztatu

„To zmiana spostrzegania otwiera drogę do różnych sposobów działania” U. Beck

Przeformułowanie to nadanie nowego, równie pasującego znaczenia, bardziej otwartego i poszerzającego perspektywę stron na sytuację konfliktową. Jest to technika komunikacji szczególnie przydatna, kiedy w konflikcie rządzą stronami silne emocje. W trakcie krótkiego warsztatu uczestnicy i uczestniczki będą miały okazję poznać i zastosować przeformułowanie w dwóch kluczowych etapach procesu mediacji- formułowaniu kwestii i odkrywaniu potrzeb i interesów stron.

 

Zakres tematyczny warsztatu

- schemat cyklu konfliktu- analiza jak myślenie wpływa na emocje i podejmowane działania przez strony w konflikcie

- przedefiniowanie negatywnych znaczeń

- różnice pomiędzy oczekiwaniami a potrzebami w procesie negocjacji

- kluczowe potrzeby kryjące się za powstawaniem silnych emocji stron w konflikcie

- struktura komunikatu opartego o przeformułowanie do kwestii

- struktura komunikatu opartego o przeformułowanie do potrzeb

 

Adresaci warsztatu

Szkolenie skierowane jest do mediatorów, którzy posiadają podstawową wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu mediacji.

 

Metody pracy

case study, mini wykład aktywizujący, ćwiczenie umiejętności metodami: „tell, show, do”, „papier- ołówek”

Warsztaty poprowadzi

Agnieszka Olszewska

Mediatorka specjalizująca się w sprawach rodzinnych, rozwiązywaniu konfliktów społecznych i w zespołach. Członkini europejskiej siatki mediatorów pracujących w obszarze międzykulturowym. Mediacją zajmuje się od 2002 roku. Jest trenerem w zakresie mediacji wielokulturowej/transgranicznej na arenie międzynarodowej m.i. dla International Mediation Allinace (IMA) w Niemczech, Włoszech, Rady Sądowniczej w Belgii, Academy of European Law (ERA) na Łotwie. Pracuje w zespole klinicznym Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m. st. Warszawy dz. Bemowo i firmie Mediatorzy.pl. Ukończyła m.in. międzynarodowe szkolenie dla międzykulturowych mediatorów rodzinnych w Brukseli (Training in International Family Mediation); Szkolenie dla mediatorów rodzinnych na superwizorów, prowadzone przez trenerów: Jutta Lack Stecker, Peter Kunkel, Sybille Kiesewetter; Szkolenie dla mediatorów rodzinnych, które prowadziła Lisa Parkinson oraz szkolenia na mediatora organizowane przez Polskie Centrum Mediacji i przez dr Hannę Przybyłę – Basista.