Program konferencji

Program konferencji

Konferencja rozpoczynać się będzie w budynku E w sali b

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15
Otwarcie konferencji

9.15 - 10.00

Maciej Tański - "Jak uniknąć stresu i zapewnić dzieciom spokój, czyli o tym, co daje mediacja rodzinna."

10.00 - 10.45

Joanna Wajda - „Program Zarządzania Złością i Konfliktem oraz Mediacji Rówieśnicze
              jako systemowe narzędzie profilaktyki antyprzemocowej
w placówkach edukacyjnych.”


10.45 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 11.45

Prof. Andrzej Blikle - „Zarządzanie godnościowe dla minimalizacji liczby konfliktów w firmie.”

11.45 - 12.30

Magdalena Derlacka -  „Kto jest w sporze - firmy czy ludzie?" 


12.30 - 12.45 Przerwa kawowa

12.45 - 13.45

Panel dyskusyjny 

13.45 - 14.00 Przerwa kawowa

14.00 - 16.00
Warsztaty tematyczne do wyboru