Program konferencji

Program konferencji

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji
9:10 – 9:55 Postawa jako narzędzie pracy mediatora.
Konrad Sobczyk
9:55 – 10:40 Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych.
SSR Olimpia Barańska – Małuszek
10:40 – 10:55 Przerwa kawowa
10:55 – 11:40 Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników.
Radosław Drzewiecki
11:40 – 12:25 Mediacja administracyjna: 100% hybrydy?
dr Sławomir Peszkowski           
12:25 – 12:40 Przerwa kawowa
12:40 – 13:40 Panel dyskusyjny
14:00 – 17:00 Warsztaty tematyczne do wyboru