Program konferencji

Program konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji
9.10 – 9.55 Postawa jako narzędzie pracy mediatora.
Konrad Sobczyk
9.55 – 10.40 Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych.
SSO Olimpia Barańska
10.40 – 10.55 Przerwa kawowa
10.55 – 11.40 Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników.
Radosław Drzewiecki
11.40 – 12.25 Mediacja administracyjna: 100% hybrydy?
dr Sławomir Peszkowski           
12.25 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.40 Panel dyskusyjny
14.00 – 17.00 Warsztaty tematyczne do wyboru